Årsberetning for Farsund Fotoklubb 2015

Leder: Jan Broder Dahl,  Nestleder/ sekretær: Marita Mohr

Kasserer: Sigbjørn Utland

Stryemedlem/ sekretær: Hild-E. Antonsen,

Styremedlem: Åse Astri Bakka

Varamedlem: Turid Lund, Varamedlem: Hilde Englund

Revisor: Kay Ingvar Ertzeid0

 

Farsund Fotoklubb ble startet 1. februar 2011.

Liten økning i medlemstallet dette året. Vi er nå 32 medlemmer + 1 stk ungdomsmedlem.

Vi møtes hver 5 uke på mandager fra kl. 18.30 til kl. 21.00 på gamle Ore skole.

Vi hadde 10 medlemsmøter.

 Kontingenten var 300,-kr pr. år for medlemmer over 25 år.

Klubbens e-postadresse er farsund.fotoklubb@gmail.com.

Vi er på Facebook, har Lightromgruppe/ lukket gruppe og egen hjemmeside.

 

Medlemsmøtene begynte med ¼time teknisk foredrag fra noen klubbmedlemmer eller aktuelle spørsmål som kunne tas opp. Vi fortsatte med måneds bilde med ulike tema som styret valgte for ett år framover. Temaene i år var: Vindskjev. Sort/ hvitt. Is/snø. Nattfoto. No livner det i lundar. Farge/effekt. Ytterst på måkeskjær. Bevegelse. Skyer. Innlevering av bilder lå i gjennomsnitt på ca. 10 bilder ?. 

Medlemmene bedømmer bilder på konkurransen etter komposisjon og teknikk.

 

Medlemmene ble også oppførdret til å møtes til andre fototurer utenom klubbmøtedagen.  Det ble noen turer for eksempel: Nordlys. Måneformørkelse på Lista fyr.

 

Oppsummering av aktiviteter 2015:

26.01.2015: Årsmøtet.

16. februar. Dagens Tema: Nattfoto 

7. mars: Vi presenterteklubben på Kvinnedagen/ Husan
( Marita, Anne-Rita, Åse Astri,  Bildekonkurranse” Lykke”)

 23.mars: Marita og Sidsel ansvar: info om ”Fotobøker”

 27.april: Foredragsholder Thorsen, Søgne kom og fortalte om sine bilder

 1. juni: Jan ansvar: ”Panorama bilder”- muligheter i Kamera?

 5. - 7. juni: Bio-foto landsmøte på Lista.

Jan, Marita, Magne og Hilde E. stilte opp som lokale guider.
Foredragsholder: Helge Hansen og Jan B. Dahl i tillegg til Bjørn Hellang som ikke er medlem hos oss.

 19.-20. juni:Sommer avslutning med overnatting på Sælør

- god deltakelse, mye moro og fototurer i fint vær.  Lokal guide: Kurt Theisen.
Magne Storøy ble hyllet som årets fotograf og Jan Broder hyllet med årets bilde.
Frister til gjentakelse!?

 

 24. aug.: Dagens Tema: Bevegelse

 28. sept.:Dagens Tema:  Abstrakt foto

 2. nov.:  ansvar Kay og Magne: tema- Blitsfotografering

 7. des. Juleavslutning  i klubbens lokaler på Ore skole.

11 påmeldte med besøk av en mor med hennes 11 år sønn som lurte på om han skal begynne hos osss neste år. Måneds bilde ”Skyer” med mulighet for å levere inn 2 bilder per person. Magne presenterte rammer og muligheter her i distriktet for innramning av bilder.

  • Utenom det har Magne S.  gjort en flott jobb med rullerende bildevisning nå på Paulens hotell, Travellers?, Det Murete Pakkhus, Torvstuene og Rederiet, Rosfjord - og Båly strandhotell. Møte på Rederiet med noen medlemmer som hjalp med utvalg av bilder til visning 2 ganger i året. Takk skal du ha!
  • Jan Broder var ansvarlig for avvikling av måneds bildekonkurranse.
  • Han deltok også som dommer for  bildeutvalg for”Årsboka” 2015 NSFF. Gratulerer!
  • Jan, Sidsel, Marita, Sibjørn og Norbert bedømte også bilder fra Hidra Kamera klubb  2 ganger dette året.
  • Kai har organisert et intern ”Lightrom-kurs” hos seg noen ganger???
  • Med 4-6 deltaker tilstede. Kjempebra! Takk for innsatsen!
  • Og våre turdamer trekker noen av oss ut gjennom spontane turforslag på FB.
  • I tillegg har flere hatt div bomturer om kommende nordlys - og til slutt lykkes vi også her.

 

Økonomi. Regnskapet for 2015 viser et lite underskudd kr 1.344,-. For å endre denne trenden bør vi enten bli flere medlemmer, vurdere andre inntektskilder, evt sette opp kontingenten litt. Vi har ca 20.000,- på konto pr. 31.12.2015.

 

02.01.2016 - Marita Mohr