Årsberetning for Farsund Fotoklubb 2013

Leder: Stine Huflåtten Ytterdahl,  Nestleder: Tina F Olsen

Kasserer: Jon Erik Andreassen

Sekretær: Marita Mohr, Styremedlem: Åse Astri Bakka

Varamedlem: Rolf Ytterdahl, Varamedlem: Hilde Tollissen.

 

Farsund Fotoklubb ble startet 1. februar 2011. Vi er på Facebook og har hjemmeside. Vi var ved årets slutt 26 medlemmer.

Vi hadde 11 møte i fotoklubben kl.18.30 til kl.21.00 (inkl.15 min. pause med noe å bite i), på Lista Flystasjon- voksenopplæringslokaler.

Kontingenten var 300,-kr pr. år for medlemmer over 25 år.

Klubbens e-postadresse er farsund.fotoklubb@gmail.com.

 

Vi har hatt måneds bilde på klubbmøte en gang i måned med ulike tema som styret valgte. (Stemning, Fritt Motiv, Speiling/Refleks, Gult, Stemmerett/ Likestilling, Portrett/mennesker, Sommerminne, Stein, Dører, Høst-vær, Åndelig). Innlevering av bilder lå i gjennomsnitt på ca.15 bilder.  Medlemmene ble oppfordret til å vurdere måneds bilde etter komposisjon og teknikk. Medlemmene ble også oppførdret til å møtes til fototurer utenom klubbmøtedagen. Takk til de mer aktive som tok initiativ til det.:)

Oppsummering av aktiviteter 2013:

16. januar: Oppstart. Jan Broder presenterte nytt systemkamera uten speil og med utskiftbar optikk. Sigbjørn viste bildeserie med musikk.

13. februar: Årsmøte på 8th Avenue i Vanse.  

09.mars: vi presenterer klubben på Kvinnedagen på Husan (Rita, Tina, Marita)                                                13. mars: Anne Rita viste fram bilder.

10. april: Om HDR med Jan Broder.

24. april: Kl. 18.30: Fototur i Loshavn.

Lørdag 4. mai kl. 16.00. "Se kurs" med Kai Nesler på Lista.  Gratis kurs.

8. mai: Fremvisning av bilder fra fototur 24. april.

22. mai: Fototur 19.30 på Jølle. Øving på dråpebilder.

15. juni: Sommer avslutning hos Synnøve på Konsmo/Øydneskleiv gård. Mye god mat som alle tok med og måneds bilde- ” Portrett”.

21. aug.: Magne: utenlands -Planlegging av fotoreise og fremvisning av bilder fra fototuren.

25. sept.: butikken på Borhaug kom på besøk.                                  Diskusjon om hvordan vi skulle la avstemming av månedens bilde foregå i framtiden. Det ble bestemt at stemmene skal gis før det blir kommentert noe om bildene.                                                 

23. okt.:fotografering                                                                    

30. okt.: Kulturuka Farsund. Sted: Kantina Husan. Vi viste frem bilder fra Lista på lerret for 2 nye fotointeresserte. God bevertning fra noen medlemmer!                                                                 

27. nov.: Natur- og fuglefotograf Knut Andersen holdt foredrag og viste bilder.

13.des.: Juleavslutning  hos Jan Broder. 14 klubbmedlemmer koste seg med pakker i hyggelig selskap og måneds bilde ”Åndelig”.

Utenom det har Magne S. jobbet for rullerende bildevisning nå på Travellers Inn, Det Murete Pakkhus, Torvstuene og Rederiet. Møte med noen medlemmer som hjalp med utvalg av bilder til visning 2 ganger i året.

Jan Broder var ansvarlig for avvikling av måneds bilde med offentliggjøring i FA.

 

08.01.2014 - Marita Mohr