Årsberetning for Farsund Fotoklubb 2014

 

Leder:                 Jan Broder Dahl
Nestleder:          Marita Mohr
Kasserer:            Sigbjørn Utland
Sekretær :          Hild-Edel Antonsen
Styremedlem:   Åse Astrid Bakka
Varamedlem:    Turid Nilsen
Varamedlem:    Hilde Englund
Revisor:              Helge S. Hansen

----------------------------------

Farsund Fotoklubb ble startet 1. februar i 2011. Vi er på Facebook og har egen hjemmeside. Klubbens e- postadresse er farsund.fotoklubb@gmail.com . Farsund Fotoklubb hadde i 2014 30 betalende medlemmer. Kontingenten er
pr 2014 kr 300,- for medlemmer over 25 år. Medlemsmøtene blir holdt i Voksenopplæringen sine lokaler, som etter
høstferien i 2014 flyttet i fra lokalene på Flyplassen til Ore skole. Vi hadde 10 medlemsmøter i 2014. Møtene varer i fra kl 18.30 - 21.00. Møtevirksomheten ble i 2014 redusert fra et møte hver 4 uke til et møte hver 5 uke, for på den måten å fange opp flere medlemmer. På hvert medlemsmøte har det vært kåring av "Månedens bilde", ut i fra temaer som styret valgte. Temaene har gått i "Arkitektur, Vann, Bestevenner, Lange Skygger, Trollskog, Følelser, Min sommer dag, Småkryp, I strie strømmer og Tåke Dis Skodde". I snitt kom det inn ca 14+ bilder til hver kåring. Medlemmene vurderer hvert innleverte bilde etter komposisjon og teknikk.

 

Medlemmene ble også oppfordret til å møte på fototurer utenom klubbens møtedager.

15. Febr - Flere medlemmer dro på tur til Hidra Kameraklubb sitt møte på Is-bua .

 Fotoklubben har levert valgte bilder til bruk på tavlene, etter forespørsel i fra Friluftsrådet. 190 bilder kom inn, 73 bilder ble levert inn. Senere supplert av 10-12 bilder. Tavlene skal settes opp flere steder langs ved Kyststien. For denne jobben mottok klubben 10.000,- . Det ble også kjøpt inn en tv som henger fast i klubblokalet, for bruk til bildevisning.

Magne har organisert bildevisning av klubbmedlemmenes bilder på tvskjermer ved følgende steder, Pakkhuset, Puben, Rederiet hotell, 8.th Avenue og Paulsens hotell. Bildene ble plukket ut av en liten arbeidsgruppe, satt sammen for dette formålet.

Søndag 1. juni var Jan Broder og Marita "guider" for Bio-Foto Sørlandet som besøkte Lista. Vi tok gruppa med til Havnehagen i Vanse.

13. september var klubben representert med en deltager på "Nasjonal Fotovandring2014"

7. november hadde 3 av klubbens medlemmer tatt på seg oppgaven bedømme bilder for fotokonkurransen til Hidra Kameraklubb. Tema var "Refleksjon" 35 bilder ble bedømt.

Antatt bilder til årboken NSFF - Sidsel Tønnessen.

 

Oppsummering av klubbens aktiviteter i 2014.


15. januar: Årsmøte


12. februar: Presentasjon av styret. Friluftsrådet informerte om informasjonstavlene de skal sette opp langs ved  Kyststien. Rita viste nordlysbilder.


19. februar: "Spøkelsesfotografering" på Husan.


8. mars: Farsund Fotoklubb presentert på Husan under Damenes Weekend ( Tina, Jan Broder, Marita )


12. mars: Dråpefotografering ved Jon Erik


23. mars: Workshop hos Jan Broder. Tema: Grunnleggende pc kunnskaper i Windows.


9. april: Sidsel viser hvordan vi setter sammen bilder til en billedfremvisning/film. Teknisk kvarter: Minnekort ved Jan Broder.


4. mai: Fellestur til Hervoll mølle. Innbydelse sendt ut til Søgne Fotoklubb, Hidra Kameraklubb, Kvinesdal Fotoklubb og Kristiansand Fotoklubb. Asbjørn Skøien i fra Lista museum, fortalte om møllenes historie.


7. mai: Makrofotografering ved Geir Kjellevand


4. juni: Veien i fra jpeg til RAW ved Jan Broder.


11. juni: Sommeravslutning med afrikansk mat, hos Sigbjørn.


27. august: 1. møte etter sommerferien


22. september: Bruk av blits ved Jon Erik


3. oktober: Fototur til Skrelia, Lyngdal. Fotografering på kvelden/natt


3. november: Pga at innleide foredragsholder meldte avbud, ble det viste egne bilder av klubbens medlemmer i en "sommersalat" Teknisk kvarter: Fotostativ ved Magne.


9. desember:  Juleavslutning i kjellerstua på Ore skole. Enkel bevertning og pakker.

 

 

24.01.2015 Hild-Edel Antonsen