Månedens bilde.

Hver måned vil vi kåre "månedens beste bilde", tatt ut fra tema. Det er en lærerik prosess når vi går igjennom bidragene og det gis kommentarer på alle bilder. Er bildet manipulert må det opplyses om dette ved levering. Det skal heller ikke være publiset tidligere. Skriv ALLTID fullt navn under bildet og ALLTID en kort tittel som du synes passer til. 

Bildet nå må generellt være tatt innenfor inneværende år - dvs. fra jan/des. En gang i mellom får du lov å plukke beste bildet i arkivet ditt uansett når det ble tatt - men det må ikke være publisert tidligere! 

Du stemmer vi over beste bilde og vi får komme med kommentarer til bildene på neste møte. Bildene behandles anonymt. Det er selvsagt frivillig om en vil delta eller ikke. Du sender bildet ditt på e-post til Jan Broder, senest ut dagen møtet er. Alle bildene blir lagt ut her på hjemmesiden. 

 

Send bildet til: broder@vabb.no

Her finner du skjema for bedømming av bildene.  


Last ned malen og endre/sende denne inn hver mnd.

Lykke til med fotograferingen!