Årsberetning 2011 - 2012

 • Farsund Fotoklubb ble startet 1.februar 2011 på Husan. Det var ordfører Stein Ytterdahl som inviterte til møte i regi av Farsund kommune. Det ble her valgt et interimstyre bestående av Karin Lundekvam, Turid Lund, Anette Hansen, Fanomenzana S. Ramampiaro og Jon Erik Andreassen. Mandal Fotoklubb vil være med som støtte i oppstarten. Vi har møter hver mnd i starten.
 • Det første klubbmøte ble holdt på Lista Flystasjon 23.02. 2011. Her blir kontingenten satt til 300,- og det bestemmes av vi vil være medlemmer i NSFF.
 • Utover våren har vi faste møter med forskjellige innslag. Vi har kåring av mnd bilde fra mai og ut året. Her har vi et tema og kårer de beste bildene. Vi får resultatet i Farsund Avis og på hjemmesiden vår.
 •  På møte 16. juni velges nytt styre. Interimstyret takkes for innsatsen med å få klubben på bena så nå kan nytt styre overta. Hilde Tollisen, Karin Lundekvam, Marita Mohr, Sidsel Tønnesen og Tina Olsen velges til nytt styre.
 • På vårt første klubbmøte etter sommerferien bestemmes det at vi skal ha møte hver 14.dag og vi går fra å ha møtene klokka seks til en halv time senere. Vi har vårt første vinlotteri og har alltid en pause med kaffe og noe å bite i. Klubbens medlemmer har vært villige til å bidra med sin kunnskap. Det har vært Karin Lundekvam, Fanomenzana S. Ramampiaro, Helge Hansen, Sidsel Tønnesen, Jan Broder Dahl, Jon Erik Andreassen, Magne Storøy, mf. ’
 • Det har vært tre styremøter med det nye styret i høst. Kun en gang har alle møtt og kasserer Karin Lundekvam trakk seg fra styret etter kort tid.
 • Vi har hatt noen foredragsholdere utenfra klubben. Vi hadde besøk av  Kai W.Nessler, Robert Walla, Belinda Bjørnestad Egeland.
 • Klubben har også arrangert to kurs med fotograf Torbjørn Henriksen.
 • Vi har også fått en tv på cafeen Travellsers hvor bilder av klubbens medlemmer vises. Her skal bildene skiftes ut om en stund og det blir mulighet for flere å delta.
 • Vi avsluttet året med julebord på flystasjonen. Det var en hyggelig samling med kåring av årets siste mnd bilde.
 • Vi er ved årets slutt 44 medlemmer i Farsund Fotoklubb.

Hilde Tollisen